Mosaikk Akademiet

Mosaikk Akademiet er et sosialt prosjekt drevet av Mosaic Art Studio Norge og finansiering av Greig Foundation.

Prosjekt Forklaring

Mosaikk Akademiet er et prosjekt som har som mål å hjelpe unge og barn til å stå imot diskriminering og skape gjensidig toleranse for ulike kulturer gjennom en kunstnerisk og sosiokulturell aktivitet.

Dette prosjektet inkluderer å tilby gratis workshopmuligheter til barn av vanskeligstilte grupper, familier med vanskelig tilgang til sosial-kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Mosaic Art Studio Norway er et sosialt foretak etablert for å fremme interkulturell dialog og forståelse ved å tilby kunst og sosiokulturelle opplevelser.

Mosaikk Akademiet prosjektet vil bli utført av Mosaic Art Studio Norway, og Finansiering av Grieg Foundation.

Dette prosjektet omfatter barn i alderen 11-18 år. Barn som ønsker å delta sammen med sine foreldre kan delta.

Hvem vil dra nytte av dette prosjektet?

  • Barn og unge mellom 11-18 år.
  • Barn av vanskeligstilte familier som ikke får tilgang til kunst og kunstneriske aktiviteter, har lav økonomisk inntekt.
  • Barn av innvandrer- og flyktningfamilier.
  • Barn av lavinntektsfamilier.
  • Unge som trenger kunstnerisk aktivitet i rehabiliteringsfasen.
  • Barn og unge som har vansker med sosial omgang etter korona og ikke finner muligheten.
  • Barn av vanskeligstilte grupper.
  • Barn og unge som bor rundt Bergen og Vestlandet.

 

Har du spørsmål?
Har du lyst til å delta i dette prosjekt?
Har du en gruppe som passer for målgruppen vår?
Venligst ta konkatk med oss!